Co nového se děje u orlů? Cecilka má jedno mládě!

Co nového se děje u orlů? Cecilka má jedno mládě!

Samice Cecilka, vypuštěná v rámci projektu v roce 2006, dnes tedy 5-ti  letá,  úspěšně zahnízdila a z dvoukusové snášky se ve čtvrtek 12.5.  vylíhlo jedno mládě. Při kontrole provedené pracovníky státní ochrany přírody SR ve středu 18.5. bylo zjištěno, že druhé vejce je neoplozené. Mládě je zdravé, vitální a má se k světu a ke dni kontroly vážilo 360g .  Samice Cecilka hnízdí na slovenském území, nedaleko hranic, dá se konstatovat, že dochází k naplňování jednoho z cílů projektu a to přiblížit a posléze propojit hnízdní populaci orlů skalních na Slovensku s tou vznikající na území ČR a to díky tomuto repatriačnímu projektu. Partnerem Cecilky je samec, starší šesti let.  Jde o velký úspěch projektu.

Hnízdění orlího páru tvořené samcem Davidem (2006) a samicí Filoménou (2007) nebylo ani v této hnízdní sezóně úspěšné. Filoména snesla dvě vejce, obě byla neoplozená.

Orlí pár opustil snůšku okolo 26.4. t.r., poté co bylo jedno vejce rozbité.  Jde o plně harmonizující pár, který má již silnou vazbu na hnízdní teritorium.  Je evidentní, že samec David ještě není pohlavně dozrálý. Máme zdokumentované páření na fotopastech, ale i  několik přímých pozorování tohoto aktu nedaleko hnízda.  Ani na Slovensku není známo úspěšné hnízdění samce mladšího šesti let, resp. je to silně individuální a u sledovaných párů jde o samce starší 6-ti let.  Tento pár je proto pro příští hnízdní období velmi nadějný, navíc si vybral takřka ideální  domovské teritorium.


V případě Kysučana (2005) a samice Isabely (2008) nenastala žádná výrazná změna, samice Isabela nešla do toku a není zcela pevně vázána na předmětné území. Samec je naopak v hnízdním území stálý a neopouští ho.

Samice Dina už opět pečuje o mláďata, zatím o dvě, která jsou u ní pravidelně střídána, opět se projevila jako vynikající matka a podložené mládě orla skalního přijala do několika vteřin.